Om Växjö Trädgårdsförening

Medlemsmöten hålls i Teleborgs kyrka i Växjö. om inget annat anges!

GDPR Vad är det för något och hur påverkar det mig?

Dataskyddsförordningen (GDRP) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela Eu.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. på samma sätt som tidigare får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga m uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.

Som medlemmar i Växjö Trädgårdsförening kan ni känna er trygga. Vi sprider inga uppgifter vidare, utan behöver bara dessa för att kunna upprätta medlemsregister som endast består av namn och adress. En medlemsförteckning är ett måste för att kunna driva en förening, och för att säkerställa att de beslut som tas på årsmötet görs i enlighet med föreningens stadgar.För de som av egen vilja vill lämna ifrån sig sin e-postadress i syfte att användas för kommunikation mellan föreningen och medlemmar så är det möjligt, men inget krav

 

Programmet gäller ett helt år!
Våra föredragshållare är kunniga och ofta välkända trädgårdsprofiler.

Samåkning: Vi försöker samåka från Norrtullsskolan när det står med i programmet. I annat fall ber vi er själva ordna samåkning.

Resor: Vi gör en vår- och en höstresa. Dessa är mycket uppskattade.
Det är alltid endagarsresor.

Som medlem har du även möjlighet att resa med Länsförbundets och Riksförbundet Svensk Trädgårds resor. Dessa sträcker sig över 3-4 dagar, resmålen ligger ofta utanför landets gränser.

Trädgårdsvandringar: Vi besöker privata (ofta hos våra medlemmar) eller andra typer av trädgårdar.

Senaste kommentarer

04.02 | 19:23

De kommer så fort jag har fåt underlaget av styrelsen. Jag har cancer och har inte varit så aktiv med det. På måndag hoppas jag få till det. Ninni

...
03.02 | 20:45

Hej!
Jag hittar inte aktiviteterna för 2018.

Hälsning Margareta

...
10.02 | 23:21

Hej!
Det är inte vi som anordnar resan till Berlin utan Länsförbundet. Därför är den inte med i vårt programblad. Fanns inget utrymme kvarför annat.
Ninnie

...
10.02 | 22:34

Hej o tack för årets programblad! Många spännande aktiviteter! Undrar över resan till Berlin i maj, finns med på hemsidan, men inte i programbladet?

...